Stichting Huisarts en Kwaliteit

Welkom op de site van Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK). De SHK verzorgt sinds 2011 onafhankelijke nascholing voor en door huisartsen in de regio Midden Brabant. De stichting borgt de kwaliteitsbevordering in de regio en geeft uitvoering aan het LHV kwaliteitsbeleid.

De Stichting Huisarts en Kwaliteit richt zich op beroepsinhoudelijke ondersteuning in de huisartsenpraktijk door middel van:

  • Ontwikkeling en monitoring van regionaal kwaliteitsbeleid 
  • Nascholing op maat 
  • Accreditering en registratie
  • Zorgvernieuwingsprojecten

Het jaarplan waarin deze taken zijn uitgewerkt treft u onder het kopje Werkwijze. Daarnaast staan hier ook twee documenten met werkwijze van SHK en de algemene leveringsvoorwaarden.

Vanaf 19 november 2018 is de website www.medische-nascholingen.nl online. Hier vindt u een overzicht van alle medische nascholingen. We zijn verheugd dat alle betrokken partijen, Stichting Huisarts en Kwaliteit, Zorggroep RCH Midden-Brabant, Diagnostiek Brabant, ETZ en artsenfederatie KNMG hieraan deelnemen. Een uniek initiatief van de regio Midden-Brabant!

 

SHK draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van het scholings-en cursusaanbod dat door SHK zelf is geïnitieerd of uitgevoerd.

Projecten en scholingsaanbod van derden worden in de scholingsagenda aangeboden als service en informatie voor geïnteresseerden. SHK aanvaart daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke klachten die voortvloeien uit het aanbod van deze "derden".

 

    Abonneren op Voorpagina-feed