Project en scholing | Fractuurpreventie in Midden-Brabant

 
De scholing Fractuurpreventie Midden-Brabant is onderdeel van het project Fractuurpreventie Midden-Brabant (MBR) van het programma Samendraads (www.samendraads.nl)

Project Fractuurpreventie Midden-Brabant van Samendraads
Dit samenwerkingsproject richt zich op secundaire preventie van fracturen. Het hoogste risico op een tweede fractuur is binnen 2 jaar na een eerste fractuur. Momenteel bereikt het ziekenhuis met de fractuur- en osteoporosepolikliniek bij locaties Elisabeth en Twee Steden respectievelijk 50% en 36% van de doelgroep. Een groot deel van de patiënten geeft geen gevolg aan de oproep ten behoeve van secundaire preventie en loopt meer risico op een tweede fractuur.

Samendraads is een programma waarin het Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis en Zorggroep Regionale Coöperatie Huisartsen het initiatief hebben genomen om – samen met andere partijen in de zorg – deze uitdaging aan te gaan. Binnen het project Fractuurpreventie participeren ook de regionale apothekers. 
 
Inhoud scholing:
Om in Midden-Brabant tot een gedegen fractuurpreventieprogramma te komen is een intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten noodzakelijk. Het project richt zich op het organiseren van een fractuurpreventieprogramma in de eerste lijn, in aanvulling op de bestaande poliklinieken. De doelgroep omvat patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de voorgeschiedenis.
De huisarts gaat na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald in de tweede lijn (bij de desbetreffende polikliniek). Indien dit niet het geval is, bepaalt de huisarts het risico op een nieuwe fractuur op basis van beeldvormende diagnostiek (botdichtheidsmeting) en een valrisico 
inventarisatie. Door toename van de expertise van de huisarts kunnen daarnaast ook primaire fracturen bij bekende osteoporose voorkomen worden door primaire preventie te organiseren in de eerstelijnszorg.

Tijdens deze 2 uur durende scholing leert u alle details over fractuurpreventie en op welke wijze dit  samen met Praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is vorm te geven.  Per scholingsvond kunnen minimaal 20 en maximaal 35 deelnemers inschrijven.

Programma scholing:
De scholing wordt gegeven door de deskundigen Jernt Korst (kaderarts bewegingsapparaat RCH), Esther Donga (internist ETZ), Math Wijnands (reumatoloog ETZ), Belinda Wardenaar (osteoporoseverpleegkundige ETZ) en Annemie de Vroe-Roothaert(Reumaverpleegkundige ETZ).

Voor meer informatie kunt u op www.samendraads.nl kijken. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met kaderhuisarts bewegingsapparaat Jernt Korst. U krijgt een vergoeding voor deelname aan de scholing en een vergoeding voor deelname aan het project. Zie hiervoor de bijlage.

Datum:

De scholing bestaat uit 1 bijeenkomst en wordt gegeven op de volgende avonden:
donderdag 22 februari 2018 | ETZ TweeSteden
donderdag  5 april 2018 | ETZ Elisabeth
dinsdag 17 april 2018 | ETZ TweeSteden
dinsdag 15 mei 2018 | ETZ Elisabeth
woensdag 27 juni 2018 | ETZ Elisabeth
woensdag 12 september 2018 | ETZ TweeSteden
donderdag 25 oktober 2018 | ETZ Elisabeth
woensdag 21 november 2018 | ETZ TweeSteden

Tijd: 17.30 uur - 20.00 uur
Doelgroep: Koppel: huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige, wel apart inschrijven, alleen voor RCH-leden.
Kosten: Niet van toepassing, u krijgt een bijdrage, zie de bijlage.
Wel zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing, eventuele kosten zijn € 15,-
Accreditatie: Is voor 2 punten aangevraagd voor huisartsen en voor praktijkondersteuners (NVvPO en V&VN).

Progamma:

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur Aanvang scholing
Plenaire deskundigheidsbevordering
19.00 uur Tweede deel deskundigheidsbevordering
In twee groepen voor huisartsen en praktijkondersteuners apart
19.45 uur Plenaire afronding
20.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden is mogelijk tot 2 weken voor de scholing. De inschrijving sluit bij 35 deelnemers per avond.
Graag tot ziens op één van de avonden.

Praktische informatie

Datum
donderdag 22 februari 2018 - 17:30 t/m 20:00
Locatie
Auditorium ETZ TweeSteden ziekenhuis
Doctor Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg
Nederland
Accreditatie
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners is aangevraagd
Kosten
Niet van toepassing voor RCH-leden
Overige
Kijk in het Agendaoverzicht om u in te schrijven voor een andere datum.