RCH | Basismodule: "Samen beslissen, het hoe en waarom" Geannuleerd!

 
 
Wil je ook het maximale halen uit je contact met de patiënt? Waar mogelijk meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement faciliteren? Naast medische professionele ook bewust coachende vaardigheden inzetten? Ben je op zoek hoe persoonsgerichte zorg concreet vorm te geven in de dagelijkse praktijk? Volg dan de training “Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg. Samen beslissen, het hoe en waarom.”

Leerdoelen:
Deze leergang is ontwikkeld als vervolg op de Handreiking Gezamenlijke besluitvorming.

Na afloop van de basismodule:

  • Heb je inzicht in het gedachtengoed achter, en de randvoorwaarden voor, persoonsgerichte zorg;
  • Betrek je de patiënten actiever in het zorgproces en ben je in staat zelfmanagement te stimuleren en te ondersteunen;
  • Ken je het gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming (samen beslissen) en kun je dit in de praktijk toepassen;
  • Beheers je de gespreksvaardigheden en methodieken die passen bij deze manier van werken;
  • Ben je je bewust van je eigen persoonlijke ontwikkelingstraject op het gebied van persoonsgerichte zorg en geef je dat actief vorm.

Opzet basismodule:
Basismodule / bijeenkomst 1 (4 accreditatiepunten)
In de eerste bijeenkomst draait het om de introductie van persoonsgerichte zorg en het gespreksmodel gezamenlijke besluitvorming. Er wordt geoefend met de verschillende stappen uit het gespreksmodel en het generieke IZP.
Persoonlijke motivatie en leerwensen komen aan bod.

Tussen bijeenkomst 1 en 2 huiswerkopdrachten:
Oefenen, reflectie en video’s opnemen en E-learning (2 uur accreditatie aangevraagd)

Basisdeel / bijeenkomst 2 (4 accreditatiepunten)
De kern in deze bijeenkomst wordt gevormd door de meest effectieve manier van leren: je gaat aan de slag met elkaars beeldmateriaal. Daarnaast wordt doorgegaan op de onderwerpen uit de e-learning en de eerste bijeenkomst.

Docenten:
De Basistraining wordt verzorgd door twee trainers; een (kader)huisarts supervisie/coaching en een praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner. 

Datum:

De scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten: woensdag 6 juni én dinsdag 3 juli 2018

Tijd: 15.45 uur inloop, 16.00 uur start - 20.30 uur einde
Doelgroep: Koppel: huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige. Alleen voor RCH-leden.
Kosten: De kosten bedragen € 395,- per persoon
Accreditatie: is voor 10 punten aangevraagd

Progamma:

15.45 uur Inloop
16.00 uur Aanvang scholing
20.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voor de scholing. De inschrijving sluit bij 14 deelnemers; 7 koppels huisartsen en praktijkondersteuners. Bijeenkomsten gaan helaas niet door ivm te weinig aanmeldingen.

Er zijn 2 verschillende vervolgmodules van deze leergang:
De coachende professional staat gepland op: dinsdag 4 september en dinsdag 25 september 2018
Persoonsgericht werken in de keten staat gepland op: dinsdag 23 oktober en woensdag 28 november 2018

Praktische informatie

Datum
woensdag 06 juni 2018 - 16:45 t/m 20:30
Locatie
Zorggroep RCH Midden-Brabant | Vergaderruimte A
Lage Witsiebaan 2a
5042 DA Tilburg
Nederland
Accreditatie
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners is aangevraagd voor 10 punten
Kosten
€ 395,- per persoon en worden via een automatische incasso rond 28 mei 2018 afgeschreven