RCH | Basisscholing Fractuurpreventie

 
Per januari 2018 is het zorgprogramma Fractuurpreventie gestart in opdracht van Samendraads, een samenwerking tussen ETZ en Zorggroep RCH – waar medisch specialisten en huisartsen samenwerken. Dit zorgprogramma wordt door Zorggroep RCH geïmplementeerd. De scholing wordt georganiseerd door SHK in opdracht van Zorggroep RCH.

Project Fractuurpreventie Midden-Brabant van Samendraads
Dit samenwerkingsproject richt zich op secundaire preventie van fracturen. Het hoogste risico op een tweede fractuur is binnen 2 jaar na een eerste fractuur. Momenteel bereikt het ziekenhuis met de fractuur- en osteoporosepolikliniek bij locaties Elisabeth en Twee Steden respectievelijk 50% en 36% van de doelgroep. Een groot deel van de patiënten geeft geen gevolg aan de oproep ten behoeve van secundaire preventie en loopt meer risico op een tweede fractuur.

Samendraads is een programma waarin het Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis en Zorggroep Regionale Coöperatie Huisartsen het initiatief hebben genomen om – samen met andere partijen in de zorg – deze uitdaging aan te gaan. Binnen het zorgprogramma Fractuurpreventie participeren ook de regionale apothekers. 

Inhoud scholing:
Om in Midden-Brabant tot een gedegen fractuurpreventieprogramma te komen is een intensievere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten noodzakelijk. Het project richt zich op het organiseren van een fractuurpreventieprogramma in de eerste lijn, in aanvulling op de bestaande poliklinieken. De doelgroep omvat patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de voorgeschiedenis.
De huisarts gaat na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald in de tweede lijn (bij de desbetreffende polikliniek). Indien dit niet het geval is, bepaalt de huisarts het risico op een nieuwe fractuur op basis van beeldvormende diagnostiek (botdichtheidsmeting) en een valrisico inventarisatie. Door toename van de expertise van de huisarts kunnen daarnaast ook primaire fracturen bij bekende osteoporose voorkomen worden door primaire preventie te organiseren in de eerstelijnszorg.

Tijdens deze 2 uur durende scholing leer je alle details over fractuurpreventie en osteoporose en op welke wijze dit samen met praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is vorm te geven.

Programma scholing:
De scholing wordt gegeven door de deskundigen Jernt Korst (kaderarts bewegingsapparaat RCH), Esther Donga (internist ETZ), Math Wijnands (reumatoloog ETZ), Belinda Wardenaar (osteoporoseverpleegkundige ETZ) en Annemie de Vroe-Roothaert (Reumaverpleegkundige ETZ).

Voor meer informatie kun je op www.samendraads.nl kijken. Bij aanvullende vragen kun je contact opnemen met kaderhuisarts bewegingsapparaat Jernt Korst. De praktijk ontvangt een vergoeding voor deelname aan de scholing en een vergoeding voor deelname aan het zorgprogramma. Zie hiervoor de bijlage.

Datum: Dinsdag 21 januari 2020 en maandag 17 februari 2020
Tijd: 17.30 uur - 20.00 uur
Doelgroep: Koppel: huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige, wel apart inschrijven, alleen voor RCH-leden.
Kosten: Niet van toepassing, je krijgt een bijdrage, zie de bijlage.
Wel zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing, eventuele kosten zijn € 15,-
Accreditatie: Is voor 2 punten aangevraagd voor huisartsen en voor praktijkondersteuners (NVvPO en V&VN).
Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.

Progamma:

17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur Aanvang scholing
Plenaire deskundigheidsbevordering
19.00 uur Tweede deel deskundigheidsbevordering
In twee groepen voor huisartsen en praktijkondersteuners apart
19.45 uur Plenaire afronding
20.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden is mogelijk tot 2 weken voor de scholing. De inschrijving sluit bij 35 deelnemers per avond.
RCH20200217

Praktische informatie

Datum
maandag 17 februari 2020 - 17:30 t/m 20:00
Locatie
ETZ EZH van Thuringenkamer route 73
Hilvarenbeekse weg 60
5022 GC Tilburg
Nederland
Accreditatie
Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners is aangevraagd
Kosten
Niet van toepassing voor RCH-leden