RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM”

 
De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals:

  • Meer aandacht voor leefstijl.
  • Een nieuwe SCORE-risicotabel, waarbij het risico op sterfte leidend is bij het bepalen van de risicocategorie.
  • De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l
  • Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.
  • Meer aandacht voor de jongeren en de ouderen, de groepen die buiten de SCORE tabel vallen (45-65 jaar).

Het allerbelangrijkste is dat het om maatwerk gaat, persoonsgerichte zorg!

Bekijk het hele cardiovasculaire risicoprofiel tegen de achtergrond van individuele wensen en mogelijkheden van een patiënt. Bespreek altijd de voor en nadelen van een behandeling en wat iemand hierin zelf kan betekenen. Leefstijl, stoppen met roken, letten op voeding en voldoende beweging zijn enorm belangrijk en hebben meer effect dan alleen het voorschrijven van medicatie. Door deze leefstijl aanpassingen is medicatie ook minder vaak nodig of kan de hoeveelheid medicatie omlaag. Streefwaarden zijn een hulpmiddel welke altijd in perspectief gezien moeten worden bij de individuele patiënt.

Klik hier voor de volledige versie:
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement

Om een indruk te geven wat deze nieuwe richtlijn betekent kan je aansluiten bij de scholing “vernieuwde richtlijn CVRM”
Wij hopen op deze manier te helpen met het je eigen maken van de nieuwe CVRM richtlijn!

De scholing wordt gegeven door Leonie Tromp, kaderhuisarts CVRM.

RCH20191021

Datum: Maandag 21 oktober 2019
Tijd: 17.30 uur - 20.30 uur
Doelgroep: Huisartsen en Praktijkondersteuners/-verpleegkundigen
Kosten: € 25,- 
Accreditatie: Is voor 2 punten aangevraagd voor huisartsen (Cluster 1) en praktijkondersteuners (NVvPO en V&VN).
Een E-learning maakt deel uit van deze bijeenkomst en wordt 2 weken van te voren toegestuurd. Studiemateriaal is inbegrepen.

Progamma:

17.30 uur Ontvangst metlichte maaltijd
18.00 uur Aanvang door Leonie Tromp, kaderhuisarts
20.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden is mogelijk tot 2 weken voor de scholing, maar ben er snel bij want vol = vol.

Praktische informatie

Datum
maandag 21 oktober 2019 - 17:30 t/m 20:30
Locatie
De Postelse Hoeve
Tilburg
Nederland
Accreditatie
Accreditatie voor huiartsen en praktijkondersteuners wordt aangevraagd
Kosten
€ 25,- per persoon en wordt rond 8 oktober 2019 via een automatische incasso afgeschreven.