Accreditatie

 

De SHK heeft een Instellings-Accreditatie. Zij is hiermee bevoegd tot het accrediteren van in eigen beheer ontwikkelde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Tevens komen voor accreditatie in aanmerking producten die deels door anderen zijn ontwikkeld, mits dat deel reeds geaccrediteerd is (bv door het CvAH).

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM), kan daarnaast programma's van toetsgroepen (oa. FTO, DKB) en van derden accrediteren. De PAM beoordeelt door derden regionaal (zonder IA) aangeboden nascholing, na aanmelding en inpassing in de regionale scholingskalender, op kwaliteit en inhoud.

Tariefstelling 2020

De tarieven zijn onafhankelijk van de duur van de scholing:

A: Geheel onafhankelijke nascholing, zonder sponsoring: € 300,--

B: (deels) Gesponsorde nascholing door derden, bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar niet gesponsord door de farmaceutische industrie: € 375,--

C: (deels) Gesponsorde nascholing door de farmaceutische industrie:  € 450,--

N.B.

*   Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW

*   De aanvrager heeft een betalingsverplichting, ongeacht of de nascholing wel of niet plaats heeft gevonden.

*   De accreditatie is 1 jaar geldig, geldend vanaf de datum van de eerste bijeenkomst.

ABAN

Vanaf 1 januari 2013 kan er bij de SHK ook acreditatie voor een ABAN nascholing aangevraagd worden. Een ABAN scholing is een algemene nascholing waaraan onderstaande doelgroepen deel kunnen nemen.

huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten;
medisch specialisten;
sociaal geneeskundigen.
Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden e.d. De tarieven en procedure voor het aanvragen van een ABAN nascholing zijn weergegeven.

Procedure voor externe aanvragers

 • De aanvraag dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de bijeenkomst digitaal ingediend te zijn via het aanvraagformulier. Wat u kunt sturen aan info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl.
 • U ontvangt een digitale akkoordverklaring van de aanvraag binnen 3 weken na ontvangst.
 • De kosten voor de toekenning van accreditatie worden bij de aanvraag in rekening gebracht.
 • U hebt als aanvrager voor deze toekenning een betalingsverplichting, ongeacht of de activiteit van de aanvraag wel of geen doorgang kan vinden.
 • SHK kondigt uw aanvraag aan in het Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)
 • SHK neemt uw scholing op in de regionale scholingskalender.
 • Geparafeerde presentielijsten worden door SHK verwerkt.
 • De presentielijst moet voorzien zijn van: 
  • Alle voorletters
  • Achternaam
  • Functie
  • BIG-nummer
 • De toegekende accreditatiepunten worden per deelnemer verwerkt en bijgeschreven in het GAIA-systeem.

Landelijke algemene voorwaarden

Conform de uitkomsten van het KNMG AccreditatieOverleg zijn de algemene voorwaarden voor accreditatie van bij- en nascholing voor alle beroepsgroepen gestandaardiseerd.