Secretariële ondersteuning

 
De SHK biedt secretariële ondersteuning bij de organisatie van uw scholing.

Als u de uitvoering van het secretariaat bij de SHK neerlegt dan regelen wij:

  • Lokatie
  • Gastvrouw
  • Verzending uitnodiging en desgewenst overige informatie
  • Administratie
  • Catering (optioneel)
  • Opname in de regioale scholingskalender
  • Evaluatie

U kunt een offerte opvragen bij Stichting Huisarts en Kwaliteit
Telefoon: 013 5948132
Mail: info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl