Privacybeleid

 
SHK vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen.

Waarvoor verwerkt SHK persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens om inschrijvingen, betalingen en accreditatie van nascholingen goed te laten verlopen.  Uw gegevens gebruiken wij ook voor het sturen van uitnodigingen voor nascholingen en (nieuws)berichten of als er een wettelijke reden is. 

SHK verwerkt persoonlijke gegevens als: naam, contactgegevens waaronder e-mailadres en telefoonnummer, functienaam, (BIG)registratienummer en betalingsgegevens.

Bewaartermijn
SHK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij SHK. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Graag ontvangen wij een schriftelijk verzoek. Wij passen uw gegevens zo snel mogelijk aan.
Wilt u dat wij uw persoonsgegeven niet of beperkt verwerken? Of wilt u uw gegevens laten verwijderen? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Wij nemen dit zo snel mogelijk in behandeling.
U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht. 

Delen van uw gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

  • als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft
  • als wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit SHK met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG.
  • als wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat

Klacht
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u een klacht bij ons indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met SHK
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt opvragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl

Voor het laatst gewijzigd op 6 september 2018