Sponsorbeleid

 

Sponsoring, dus inzet van bijvoorbeeld farmacie, is alleen acceptabel als voldaan wordt aan de spelregels zoals geformuleerd in de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR).

De inhoud van de scholing wordt bepaald door SHK of beroepsgroep.
Financiële ondersteuning wordt alleen ingezet als extra middel zonder directe tegenprestaties, per aanbod kunnen specifieke afspraken een rol spelen maar zijn altijd transparant
.
Onafhankelijkheid wordt getoetst door de inspectie, die actief optreedt en ook de desbetreffende registers dragen bij aan de transparantie, want de officiële sponsoring door bedrijven wordt centraal en openbaar vastgelegd.