Tarieven en service

 

Tarieven die de SHK hanteert:

Het is mogelijk om bij SHK een abonnement af te sluiten. Voor artsen die deel (gaan) nemen aan een toetsgroep worden voor degenen die bij ons een abonnement hebben, de punten door ons verantwoord, geregistreerd en bekend gemaakt in uw persoonlijk dossier (GAIA).

Wat houdt een abonnement in?

- Behaalde accreditatiepunten voor deelname aan het toetsgroeponderwijs (ongeacht het aantal
   bijeenkomsten) worden bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts.
- Korting op het nascholingstarief voor huisartsen van SHK.  
- Ondersteuning van het kwaliteitsbeleid georganiseerd voor en door de beroepsgroep in de regio Midden-Brabant.

Wat zijn de tarieven?

Abonnemen 2019        € 169,-

GAIA service van de SHK (voor EKC)

Zoals u weet is het behalen van accreditatiepunten door middel van intercollegiale toetsing noodzakelijk voor uw 5-jaarlijkse herregistratie. SHK biedt als service de mogelijkheid om uw accreditatiepunten voor intercollegiale toetsing voor u in GAIA in te voeren.

Wat is hiervoor de procedure:

 • Alvorens de intercollegiale toetsing kan plaatsvinden, moet het jaarplan opgesteld worden. Hiervoor wordt u verzocht het format SHK jaarplan te gebruiken.
 • Dit jaarplan dient u toe te sturen naar SHK en wij leggen dit  ter goedkeuring voor aan de PAM.
 • Om dit in te voeren is benodigd;
  • een ingevuld jaarplan (volgens Format SHK jaarplan)
  • inlogcode EKC
 • Na iedere bijeenkomst van de intercollegiale toetsgroep, kunt u de volgende documenten aan  SHK aanleveren;
  • een (getekende!) presentielijst
  • een (geanonimiseerd) verslag volgens het format Verslag 
  • inlogcode EKC
 • SHK verwerkt uw accreditatiepunten
 • U ontvangt een mailbericht wanneer uw gegevens verwerkt zijn.   

LET OP!!

Op de presentielijst per intervisiegroep wordt aan u gevraagd aan te geven of u deze intervisie geaccrediteerd wilt hebben.

- Indien ja, dan worden deze accreditatie punten voor u door de SHK verwerkt.
Indien u geen abonnement bij SHK heeft afgesloten, ontvangt u geen punten. Bent u aangesloten bij een andere soortgelijke organisatie? Dan ontvangen we hier graag een "bewijs" van.

 Afspraken tussen SHK en Zorggroep RCH over de Toetsgroep Chronische zorg

De Zorggroep RCH en SHK hebben voor de Toetsgroepen Chronische zorg een werkwijze afgesproken, om de EKC-er te ontlasten van administratief werk.

1. Vanuit de Zorggroep RCH wordt een algemeen jaarplan voor de Toetsgroepen Chronische zorg geschreven. Dit hoeft u dus niet meer zelf te doen.
2. Een (getekende!) presentielijst en (geanonimiseerd) verslag biedt de intervisiegroep volgens de gebruikelijke werkwijze aan, aan de Zorggroep RCH.
3. De Zorggroep RCH kan de benodigde documenten vervolgens voor u aan de SHK verstrekken (mits u als EKC-er bereid bent uw inlogcode aan de Zorggroep RCH te geven). Als u dat niet wilt, zult u zelf de benodigde documenten aan de SHK moeten aanbieden;
4. De SHK biedt het invoeren van de gegevens in GAIA aan, als service aan haar abonnementhouders.
Mogelijk ten overvloede, maar voor de accreditatie van de Toetsgroepen Chronische zorg gelden de abonnement afspraken die u als huisarts met de SHK heeft gemaakt.