Tarieven en service

 

Tarieven die de SHK hanteert:

Het is mogelijk om bij SHK een abonnement of abonnement Plus af te sluiten. Voor artsen die deel (gaan) nemen aan een toetsgroep worden voor degenen die bij ons een abonnement of abonnement Plus hebben, de punten door ons verantwoord, geregistreerd en bekend gemaakt in uw persoonlijk dossier (GAIA).

Wat houdt een abonnement Plus in?

- Behaalde accreditatiepunten voor deelname aan het toetsgroeponderwijs (ongeacht het aantal
   bijeenkomsten) worden bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts.
- Kosteloze deelname aan één grote nascholing per kalenderjaar, de voorjaars- of  najaarsnascholing
- Korting op het nascholingstarief voor huisartsen van SHK.  
- Ondersteuning van het kwaliteitsbeleid georganiseerd voor en door de beroepsgroep in de regio Midden-Brabant.

Wat houdt een abonnement (voorheen accreditatieservie) in?

Als u niet van alle voordelen van het abonnement Plus gebruikt wilt maken, dan kunt u ook het abonnement van SHK afnemen. Dat houdt in dat behaalde accreditatiepunten voor deelname aan het toetsgroeponderwijs (ongeacht het aantal bijeenkomsten) worden bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts. 

Wat zijn de tarieven?

Abonnemen Plus 2018        € 356,-
Abonnement   2018             € 149,-

GAIA service van de SHK

Zoals u weet is het behalen van accreditatiepunten door middel van intercollegiale toetsing noodzakelijk voor uw 5-jaarlijkse herregistratie. SHK biedt als service de mogelijkheid om uw accreditatiepunten voor intercollegiale toetsing voor u in GAIA in te voeren.

Wat is hiervoor de procedure:

 • Alvorens de intercollegiale toetsing kan plaatsvinden, moet het jaarplan opgesteld worden. Hiervoor wordt u verzocht het format SHK jaarplan te gebruiken.
 • Dit jaarplan dient u toe te sturen naar SHK en wij leggen dit  ter goedkeuring voor aan de PAM.
 • Om dit in te voeren is benodigd;
  • een ingevuld jaarplan (volgens Format SHK jaarplan)
  • inlogcode EKC
 • Na iedere bijeenkomst van de intercollegiale toetsgroep, kunt u de volgende documenten aan  SHK aanleveren;
  • een (getekende!) presentielijst
  • een (geanonimiseerd) verslag volgens het format Verslag 
  • inlogcode EKC
 • SHK verwerkt uw accreditatiepunten
 • U ontvangt een mailbericht wanneer uw gegevens verwerkt zijn.   

LET OP!!

Op de presentielijst per intervisiegroep wordt aan u gevraagd aan te geven of u deze intervisie geaccrediteerd wilt hebben.

- Indien ja, dan worden deze accreditatie punten voor u door de SHK verwerkt. Indien u geen abonnement of abonnement Plus bij  SHK heeft afgesloten, ontvangt u geen punten. Bent u aangesloten bij een andere soortgelijke organisatie? Dan ontvangen we hier graag een "bewijs" van.
- Indien nee, dan ontvangt u geen accreditatiepunten voor uw deelname aan de toetsgroep.

 Afspraken tussen SHK en Zorggroep RCH over de COPD-intervisies

De Zorggroep RCH en SHK hebben voor de COPD-intervisies een werkwijze afgesproken, om de EKC-er te ontlasten van administratief werk.

1. Vanuit de Zorggroep RCH wordt een algemeen jaarplan voor de COPD-intervisies geschreven. Dit hoeft u dus niet meer zelf te doen.
2. Een (getekende!) presentielijst en (geanonimiseerd) verslag biedt de intervisiegroep volgens de gebruikelijke werkwijze aan, aan de Zorggroep RCH.
3. De Zorggroep RCH kan de benodigde documenten vervolgens voor u aan de SHK verstrekken (mits u als EKC-er bereid bent uw inlogcode aan de Zorggroep RCH te geven). Als u dat niet wilt, zult u zelf de benodigde documenten aan de SHK moeten aanbieden;
4. De SHK biedt het invoeren van de gegevens in GAIA aan, als service aan haar abonnementhouders.
Mogelijk ten overvloede, maar voor de accreditatie van de COPD-intervisies gelden de abonnement of accreditatie afspraken die u als huisarts met de SHK heeft gemaakt.