Over SHK

 
De SHK is een stichting die sinds 1 januari 2016 op onafhankelijke wijze nascholing en deskundigheidsbevordering voor professionals werkzaam in de zorg in de regio Midden Brabant verzorgd.

Doelstelling

De Stichting Huisarts en Kwaliteit richt zich op beroepsinhoudelijke ondersteuning in de huisartsenpraktijk door middel van:

  • Ontwikkeling en monitoring van regionaal kwaliteitsbeleid
  • Nascholing op maat
  • Accreditering en registratie
  • Zorgvernieuwingsprojecten


Missie en visie

Missie:
Stichting Huisarts en Kwaliteit richt zich op specifiek beroepsinhoudelijke ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Visie:
Stichting Huisarts en Kwaliteit stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van huisartsenzorg in Nederland, het volgende ten doel:

  • Bevordering van de kwaliteit van de huisartsenzorg
  • Bevordering van de deskundigheid van de huisartsen en praktijkmedewerkers (doktersassistenten, praktijkondersteuners, nurse practitioners)
  • Het leveren van ondersteunende diensten t.b.v. de huisartsenscholing
  • Het initiëren en begeleiden van de implementatiefase van projecten in het kader van de kwaliteit en ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg
  • En verder al datgene, in de ruimste zin, dat direct of indirect met bovenstaande verband houdt.