Voorwaarden inschrijving

 

Algemene voorwaarden voor inschrijving

 • Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud
 • Na het aanmelden via de website of via het reguliere inschrijfformulier, ontvangt u z.s.m. per e-mail een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst
 • Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing
 • Annuleren kan alleen schriftelijk. U ontvangt hiervan een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen
 • Deelnemer van de scholing verleent eenmalig machtiging (indien van toepassing) aan de incassant om het betreffende bedrag af te schijven van de rekening van ondergetekende binnen twee weken voor de bijeenkomst. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 • De SHK behoudt zich het recht voor om een nascholing te annuleren als daar gegronde redenen voor zijn
 • Voor klachten met betrekking tot de SHK verwijzen wij u naar de klachtenprocedure
 • Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd..

Annuleringsvoorwaarden

U kunt uw aanmelding voor een scholing annuleren.

De annuleringskosten zijn:

 • t/m 2 weken voor de cursusdatum: gratis 
 • korter dan 2 weken voor de cursusdatum: de volledige cursusprijs of bedrag vermeld bij de scholing.
  Ongeacht wat de reden van afmelding/afwezigheid is.